/ Mitac / Mitac MIO Leap K1


Mitac MIO Leap K1


Mitac MIO Leap K1Mitac MIO Leap K1(2G (GSM
Mini-SIM
íæäíå 2008

105.1 × 53.5 × 14.5 ãã
125 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.6 ÈæÕå
ÔÇÔÉ OLED ÇÎÑì - 65 ÇáÝ áæä - 1.7 ÈæÕå

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

1 ÌíÌÇ ááÊÎÒíä - 64 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 16 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB miniUSB ÇÕÏÇÑ 1.1


2 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
autofocus, LED flash, Geo-tagging
íæÌÏ

Windows Mobile 6.1 Professional
Samsung S3C 2443, 400MHz
SMS, MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS æ SiRF Star III chipset æ MioMap navigation
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÇÓæÏ

Li-Ion 790 mAh
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/H.263
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÔÛá MP3/WMA/WAV/eAAC

 

100 %


Mitac MIO Leap G50

 

Mitac MIO A502


 
 / Mitac / Mitac MIO Leap K1