/ Mitac / Mitac MIO Explora K70


Mitac MIO Explora K70


Mitac MIO Explora K70Mitac MIO Explora K70(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÝÈÑÇíÑ 2009

115.3 × 61.5 × 11.9 ãã
115 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 400 ÈßÓá - 3.5 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

128 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Ñæã
microSD

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
HSPA
Wi-Fi 802.11 b/g
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB miniUSB ÇÕÏÇÑ 2.0


3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
Geo-tagging, autofocus
íæÌÏ
VGA
ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ

Windows Mobile 6.1 Professional
Chipset Qualcomm MSM7201A
CPU 528 MHz ARM 11
Adreno 130
Accelerometer
SMS, MMS, Email, InstantMessaging
WAP 2.0/xHTML, HTML 4.0
GPS íæÌÏ ãÚ Qualcomm gpsOne
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÇÓæÏ

Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 30 Ï

ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
Car antenna connector

 

100 %


Mitac MIO Explora K75

 

Mitac MIO Leap G50


 
 / Mitac / Mitac MIO Explora K70