/ Mitac / Mitac MIO A702


Mitac MIO A702


Mitac MIO A702Mitac MIO A702(2G (GSM
Mini-SIM
ÓÈÊãÈÑ 2007

110 × 57.5 × 16.5 ãã
148 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.7 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Çáì 2 ÌíÌÇ Ñæã (íÚÊãÏ Úáì ÇáãäØÞÉ)
microSD, microSDHC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
Wi-Fi 802.11 b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB miniUSB ÇÕÏÇÑ 1.1


3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
autofocus, LED flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
Chipset TI OMAP 850
Processor 200 MHz ARM926EJ-S
SMS, MMS, Email, InstantMessaging
WAP 2.0/xHTML
GPS íæÌÏ ãÚ SiRF Star III chipset
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ

Li-Ion 1130 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 4 Ó

ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


Mitac MIO A501

 

Mitac MIO A701


 
 / Mitac / Mitac MIO A702