Sony Ericsson txt pro


Sony Ericsson txt pro


Sony Ericsson txt pro


(2G (GSM
Mini-SIM
íæäíå 2011

93 × 52 × 18 ãã
100 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT capacitive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä
240 × 400 ÈßÓá - 3.0 ÈæÕÉ
íæÌÏ
ÇáÒÌÇÌ ãÞÇæã ááÎÏÔ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
100 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 64 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÍÊì 85.6 ßíáæ ÈÇíÊ/ËÇäíå
EDGE ÍÊì 236.8 ßíáæ ÈÇíÊ/ËÇäíå
Wi-Fi 802.11 b/g
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
320p
áÇ íæÌÏ


PNX-4910
Accelerometer , Proximity
SMS (threaded view), MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
FM ÇÓÊíÑíæ ãÚ RDS
íæÌÏ
Black, White, Pink

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 400 Ó
ÍÊì 5 Ó æ 10 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ
SNS integration
ãÔÛá MP4/H.263
TrackID music recognition
ãÔÛá MP3/eAAC+/WAV/WMA

 

100 %


Sony Ericsson txt pro


Sony Ericsson Xperia Duo

 

Sony Ericsson Mix Walkman

 


RSS Feed: Sony Ericsson txt pro (  )