Sony Ericsson Cedar


Sony Ericsson Cedar


Sony Ericsson Cedar

åÐÇ ÇáãæÏíá ãÚÑæÝ ÈÇÓã Sony Ericsson Cedar GreenHeart

(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
íæäíæ 2010

111 × 49 × 15.5 ãã
84 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
280 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 16 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 7.2/2 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
Geo-tagging, video-calling
320p@15fps
áÇ íæÌÏ


SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
WAP 2.0/HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM ÇÓÊÑíæ ãÚ RDS
íæÌÏ
Black/Silver, Black/Red

< (Li-Po 1000 mAh (BST-43
ÍÊì 420 Ó (2G) - ÍÊì 475 Ó (3G)
ÍÊì 12 Ó æ 30 Ï (2G) - ÍÊì 5 Ï (3G)

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Widget manager
ãÔÛá MP4/H.264
ãÔÛá MP3/eAAC+/WAV
ãÕäæÚ ãä ãæÇÏ ÕÏíÞÉ ÇáÈíÆå
ÊØÈíÞÇÊ YouTube, Facebook, MySpace, Twitter

 

100 %


Sony Ericsson Cedar


Sony Ericsson XPERIA X8

 

Sony Ericsson Yendo

 


RSS Feed: Sony Ericsson Cedar (  )